Ověřování a kalibrace vah

Ověřování je nutno dle zákona provádět u tzv. stanovených měřidel, kterými jsou:

 a)   v závazkových vztazích, například při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb, nebo při určení výše náhrady škody, popř. jiné majetkové újmy,
    b)   pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní,
    c)   pro ochranu zdraví,
    d)   pro ochranu životního prostředí,
    e)   pro bezpečnost při práci nebo
    f)    při ochraně jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.

Doba platnosti ověření
stanoveného měřidla stanovená zvláštním právním předpisem pro váhy III. třídy přesnosti s neautomatickou činností je 2 roky a počítá se od začátku kalendářního roku následujícího po roce v němž bylo ověření stanoveného měřidla provedeno.

Kalibrace
je soubor činností, kterými se za daných podmínek  stanoví vztah mezi hodnotami veličiny naměřenými měřicím přístrojem a  odpovídajícími hodnotami realizovaným etalonem.

Rychlý kontakt

Vladimír Smolík

Komenského 506
Týnec nad Sázavou, 257 41
vahybenesov@seznam.cz
+420 602 313 354

Poskytujeme služby:

  • Prodej nových vah
  • Opravy a servis vah
  • Ověřování (cejchování) vah
  • Kalibrace a justování vah
  • Výměny závažípro lokality: okres Benešov a dále Praha-Západ, Praha-Východ, Příbram, Vlašim, Votice